υπηρεσίες

print design

Υπηρεσία που αναφέρεται κυρίως στο σχεδιασμό μέσων των οποίων η τελική μορφή θα είναι έντυπη, ανεξάρτητα από την ποσότητα παραγωγής ή το μέγεθός τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα έντυπα κάθε είδους:
οι εφημερίδες και τα περιοδικά, οι αφίσες για κάθε σκοπό, οι διαφημιστικές καταχωρίσεις, τα βιβλία, οι τιμοκατάλογοι, τα ημερολόγια, οι συσκευασίες των προϊόντων και γενικά οτιδήποτε προορίζεται για εκτύπωση.

brand design

Πρόκειται για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας μιας επιχείρησης, ενός προϊόντος ή μιας εκδήλωσης. Η ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα βοηθάει να γίνει πιο εύκολα αναγνωρίσιμο και πιο διακριτό στην αγορά όπου δραστηριοποιείται.
O τρόπος απεικόνισης του ονόματος, δηλαδή το λογότυπο, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, είναι υπόθεση του branding και των βασικών αρχών του που έχουν τεθεί. Ο σχεδιασμός λογότυπου, η εφαρμογή του στην οπτική ταυτότητα (κάρτες, επιστολόχαρτα, ταμπέλες κ.α.), η δημιουργία προδιαγραφών χρήσης του λογότυπου, η επιλογή χρωμάτων και γραμματοσειρών είναι μερικά από τα μέρη που αποτελούν το brand.

brand support

Υπηρεσία για μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν καθορισμένη εταιρική ταυτότητα.
Σύμφωνα με αυτή γίνονται εφαρμογές σε νέα προϊόντα οπτικής επικοινωνίας (έντυπα, αφίσες, καταχωρίσεις κ.λπ.) ή προσαρμογές σε ήδη υπάρχοντα.

exhibition design

Υπηρεσία γραφιστικού σχεδιασμού για μουσεία και εκθεσιακούς χώρους. Αφού γίνει μελέτη του χώρου και των αντικειμένων που πρόκειται να εκτεθούν σε συνεργασία με μουσειολόγο, αρχιτέκτονα, σκηνογράφο ή εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων, σχεδιάζονται:
εποπτικό υλικό, αφίσες, ταμπέλες, stands, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, ειδικές κατασκευές και γίνεται επιμέλεια της παραγωγής τους από τους εκάστοτε κατασκευαστές.

motion design

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή οπτικοακουστικού υλικού με σκοπό την προβολή του στο διαδίκτυο, σε εκθεσιακούς χώρους, στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο.
Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η μετατροπή μιας ιδέας ή μιας ιστορίας σε σενάριο για ταινία, η σκηνοθετική προσέγγιση, το μοντάζ, τα ειδικά εφέ, η δημιουργία 2D και 3D animation, το sound design και σχεδόν όλες οι εργασίες post production.

web design

Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού ιστοσελίδων και flash banners για το διαδίκτυο σύμφωνα με τους κανόνες της λειτουργικότητας, της επικοινωνικότητας και της αισθητικής.
Η κατασκευή και η συντήρησή τους γίνονται από εμάς τους ίδιους ή από εξειδικευμένους συνεργάτες μας.