Γραφιστικός σχεδιασμός

Newsletterυπηρεσίες

Τα newsletters είναι ενημερωτικά έντυπα που λειτουργούν ως μικρές εφημερίδες περιορισμένης κυκλοφορίας. Σε επίπεδο επιχείρησης, ενημερώνουν για τις δράσεις της εταιρείας, για νέα προϊόντα, για προοπτικές καθώς και για θέματα προσωπικού. Συνήθως είναι περιοδικές εκδόσεις με μικρή ή μεγάλη συχνότητα, ανάλογα με την επιχείρηση.
Για την εταιρεία Siemens σχεδιάσαμε πολλά newsletters στο πέρασμα των χρόνων σε συνεργασία με το τμήμα corporate, ξεκινώντας από μικρά μεγέθη με πολλές σελίδες για να καταλήξουμε σε μεγαλύτερα μεγέθη με λιγότερες σελίδες.