Γραφιστικός σχεδιασμός

Εφημερίδαυπηρεσίες

Εκτός από τις εφημερίδες με μεγάλη κυκλοφορία, υπάρχουν πολλές περιοδικές εκδόσεις με τοπική εμβέλεια ή συγκεκριμένο θεματικό προσανατολισμό, που λειτουργούν με τη μορφή της εφημερίδας.
Κατά καιρούς έχουμε αναλάβει τόσο τον αρχικό σχεδιασμό τέτοιων εφημερίδων όσο και τη σελιδοποίηση των μεταγενέστερων εκδόσεών τους.