Γραφιστικός σχεδιασμός

Αφίσαυπηρεσίες

Οι αφίσες καλούνται να ενημερώσουν το κοινό τους γρήγορα και από απόσταση. Δηλώνουν το γεγονός, το χρόνο και τον τόπο. Παράγονται σε διάφορες διαστάσεις, τυπώνονται σε μεγάλη ποικιλία υλικών, ενώ σχεδιαστικά αποτελούν πρόκληση για τον δημιουργό τους.
Αφίσες διαφημιστικές, ενημερωτικές, κινηματογραφικές, κοινωνικού σχολιασμού, μουσειακών ή εκθεσιακών χώρων είναι ορισμένες από τις κατηγορίες στις οποίες έχουμε ειδικευτεί.