Γραφιστικός σχεδιασμός

Τιμοκατάλογοςυπηρεσίες

Οι τιμοκατάλογοι, έντυπα που, εκτός των άλλων, δίνουν οικονομικές και τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα που περιγράφουν, είναι ένα ξεχωριστό είδος για εμάς, διότι απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τη σελιδοποίηση και την τυπογραφία τους.
Είτε έχουν λίγες σελίδες είτε πολλές, πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, πρακτικοί στη χρήση και λειτουργικοί.
Έχουμε σχεδιάσει τιμοκαταλόγους για τους τομείς της ένδυσης, της σίτισης και κυρίως της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού.