Συνέδριο LMCW

Το συνέδριο «Leadership & Management in a Changing World» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2011, με σκοπό την αξιολόγηση των βασικών αρχών διοίκησης των αρχαίων πολιτισμών Κίνας και Ελλάδας σε συνάρτηση με τον σύγχρονο κόσμο της παγκοσμιοποίησης.
Διοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Κινεζικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Κομφούκιος.
Σχεδιάσαμε το λογότυπο, την κεντρική αφίσα του συνεδρίου, τις αφίσες εισόδου στην Αρχαία Αγορά, τα banners και τα έντυπα. Το λογότυπο εφαρμόστηκε επίσης σε πολλά αντικείμενα και δώρα για τους συνέδρους.