Μανουσάκειον - Μουσείο Αστικού και Λαϊκού Βίου

Το Μάρτιο του 2014 εγκαινιάστηκε στη Σπάρτη το «Μανουσάκειον - Μουσείο Αστικού και Λαϊκού Βίου». Σε συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης και εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνίτες ποικίλων ειδικοτήτων, αναλάβαμε τις εξής γραφιστικές εργασίες:
Μεγάλα ταμπλό με πληροφορικό υλικό για τη ζωή των αστών στη Σπάρτη που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του χώρου, ταμπέλες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, σήμανση, λογότυπο, έντυπα και slide show video για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στην πόλη.