ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BRAND ΟΜΙΛΟΥ SIEMENS

Υποστήριξη του brand της  εταιρείας Siemens από το 1995, καθώς και άλλων εταιρειών που ανήκουν ή ανήκαν στον ευρύτερο όμιλο της. Η υποστήριξη αυτή γίνεται σε όλα τα επίπεδα του design (print, brand, web, excibition) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρικής ταυτότητας της κάθε εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σχεδιασμό ή την προσαρμογή μακέτας σε έντυπα, αφίσες, διαφημιστικές καταχωρίσεις, web banners, εκθεσιακούς χώρους, events, διαφημιστικές καμπάνιες κλπ.

Customer

Siemens

Date
Category
Brand, Exchibition, Print, Web